Een landgoed ontwerpen en realiseren voor de komende generaties

We werken aan een bijzonder en uniek project waar verschillende aspecten in samenkomen, waaronder historie, architectuur, landschap, natuurlijke schoonheid, en culturele en sociale betekenis.
 

De geboorte van landgoederen Welleroord & Wellerland

De definitie van een landgoed: Een landgoed is een groot stuk grond van meerdere hectare met landerijen, bossen en tuinen. Op een landgoed kunnen zich gebouwen bevinden zoals een buitenplaats, landhuis, kasteel, grote boerderij of kerk. Activiteiten als bosbouw, landbouw en recreatie kunnen een inkomstenbron voor de eigenaar vormen. Een landgoed combineert cultuur en natuur en richt zich op behoud en continuïteit op de lange termijn.

 

Met een enorme diversiteit aan historische kastelen, prachtige tuinen en talloze landgoederen is Nederland een kasteelland in hart en nieren. Toch komt het bijna niet voor dat er een nieuw landgoed ontworpen en gerealiseerd wordt. In de Wellerwaard, een gebied wat zich heeft ontpopt als een unieke locatie in de Noordoostpolder komen verschillende ontwikkelingen bij elkaar. Een combinatie van natuur, recreatie en wonen geeft dit gebied een eigen karakter. Met de twee landgoederen willen de toekomstige eigenaren een bijdrage leveren om dit karakter te versterken. Door de gedeelde entree, verbonden wandelpaden en ecologische verbinding wordt het beeld van één landgoed gecreëerd. Door middel van het aanleggen van een uniek bos en natuur landschap op het landgoed wordt er verbinding gelegd met de ecologische hoofdstructuur van het gebied en geeft het een positieve impuls aan het beeld en de recreatiemogelijkheden van het gebied. 

De toekomstige eigenaar van landgoed Welleroord is geboren en getogen in de Noordoostpolder en is dagelijks bezig met tuinen en groene buitenruimtes. Niet alleen de esthetische vormgeving van de tuin vindt hij belangrijk, ook duurzaamheid, de aansluiting op het omliggende landschap en het verrassingseffect van de rechte lijnen van de polder te combineren met landschappelijke natuurlijke vormen.

 

Het team van Flevolandscaping is, met gepaste trots, verantwoordelijk voor de ontwerpen, de aanleg en realisatie van deze twee prachtige landgoederen in Emmeloord. 

 

Een bijzonder ontwerp als basis

Wij maken ontwerpen waarin een gedachtegang zit en waarin we rekening houden met verschillende elementen. Waar ligt het landgoed, wat zijn de kenmerken van de streek en de omgeving, de structuurvisie van vroeger, de gedachtegang van de eigenaar en een stukje geschiedenis van het gekozen land. Bij het ontwerpen van het landgoed Welleroord waren deze elementen de polder, strakke lijnen, doorkijken, struwelen, maar ook gekaderde blokken waar begroeiing omheen zit. Dat zijn echt de polders, de boerderijen van vroeger en hoe dat bedacht is. In een eerste schets is het hele landgoed, de twee landgoederen ontworpen. Het lijnenspel erin getekend, zichtlijnen, de uitgangspunten en de kenmerken van het landschap meegenomen. Een tuin ontwerp je voor vijftien of twintig jaar, maar een landgoed wordt ontworpen voor de komende honderd jaar. Zoals de struwelen die nooit meer weg gaan, die blijvend zijn. Het is een landschap, een omgeving die daar blijft. Bij bestaande landgoederen in Nederland staan bomen van vier- of vijfhonderd jaar. Die moeten op een specialistische manier onderhouden worden om generaties lang mee te gaan. Wij zijn bevoorrecht dat we met ons team de mogelijkheid hebben gehad om een nieuw landgoed te mogen ontwerpen en te realiseren.

 

We zijn van start gegaan..

Het plangebied

Het gebied is grotendeels een open landbouwgebied. Hier en daar liggen boerderijen en huizen. Ten zuiden van het plangebied stroomt de Burchttocht en ligt er een natuurgebied welke is ingericht als brede verbinding voor waterberging, natuur(ontwikkeling) en recreatie. De verkaveling levert een strak ritme en lijnenspel op. Het landgoed wordt onderdeel van de Wellerwaard, een gebied van circa 110 hectare groot. Het kenmerkt zich door ruimte te bieden voor natuur, recreatie en wonen. Het plangebied voor Landgoed Welleroord & Landgoed Wellerland is ongeveer 14 ha groot. Het landgoed wordt omringd door akkerbouw grond aan drie zijdes en aan de zuid zijde grenst het aan de Burchttocht.

De uitgangspunten

We hebben een transparant inrichtings- en beheersplan gemaakt ter bespreking met diverse partijen zoals gemeente, het waterschap en de provincie. Dit plan is de basis geweest voor de procedures die nodig waren om het landgoed van de grond te krijgen. Hierin kunt u belangrijke elementen vinden zoals meer informatie over het plangebied en de onderdelen van de Wellerwaard, waar het landgoed in gelegen is. We gaan dieper in op een aantal uitgangspunten zoals beeldkwaliteit, de natuurschoonwet, de bodem, het water en het verkennende natuuronderzoek. Download het plan onderaan deze pagina.

Verbinding met de historie

In de middeleeuwen hebben er twee burchten gestaan langs de rivier de Kuinder, en waar vroeger deze rivier liep, bevindt zich nu de Kuinderweg. Hieraan ligt de Wellerwaard. Op vier kilometer van deze historische plek wordt nu een nieuw landhuis gerealiseerd, die daarmee een prachtige historische link legt. De hogere landhuizen Welleroord en Wellerland kunnen worden gezien als twee nieuwe burchten. Wij hebben er bewust voor gekozen om de landhuizen op een terp met een hoogte van anderhalf tot twee meter te plaatsen. Enerzijds om zo de landhuizen een belangrijk oriëntatiepunt te laten zijn, zowel binnen het landgoed als daarbuiten vanaf de Wellerwaard. En ten tweede om het mogelijke conflict openbaar/privé op een natuurlijke wijze op te lossen. De vaart langs de landgoederen heet de Burchttocht, ook hier dus de verwijzing naar de historie. Door het bouwen van een klassiek landhuis gaat het landgoed een echte verbinding aan met de historie.

Het gebruik van de ruimte

Het ruimtegebruik van landgoederen verschilt sterk. Bos en boomgaarden worden afgewisseld met open delen. Ze hebben vaak het karakter van een natuurlijk graslandschap of een parkachtige inrichting. Bijzonder is dat bij alle landgoederen nieuw water in de vorm van vijvers, moerasgebieden of plassen is aangelegd. Het ruimtegebruik buiten de bebouwing om op deze nieuwe landgoederen wordt op zo’n manier ingericht dat beide landgoederen een groot geheel vormen. Met als afscheiding de centrale weilanden welke een zichtlijn creëren richting de Wellerwaard en de landbouwgrond. De belangrijkste inrichtingsonderdelen binnen het ruimtegebruik zijn water, bos, weides, nutstuinen en bloemrijke graslanden.

 

Bebouwingen

Het ontwerp van het landhuis is niet het belangrijkste voor de kwaliteit van het landgoed, het landschapsontwerp is altijd leidend voor de kwaliteit. De architectuur van het landhuis is daar ondergeschikt aan. Natuurlijk kan dit elkaar wel versterken. Er heeft een intensieve zoektocht plaatsgevonden naar het beeld waar de initiatiefnemers familie Bouwman en familie van der Kamp echt het juiste gevoel bij kregen. Gestart is met het onderzoeken van een 17e -eeuwse klassieke landhuisarchitectuur, vervolgens is onderzocht wat de architectuur van de Delftse School doet voor het landgoed. Tenslotte is onderzocht hoe een architectuur met een landelijke uitstraling passend kan zijn. Bij dit laatste beeld voelen de initiatiefnemers zich het meeste thuis. Deze architectuur van rietenkappen of natuurleien met verschillende goothoogten en nokhoogten maken het totale volume kleiner en vriendelijker. De gevelmaterialen zullen bestaan uitmetselwerk accenten, wit stucwerk en zwart gebeitst hout. Deze architectuur zal mooi opgaan in het landschap en nergens voor grote contrasten/botsingenzorgen. Door het plaatsen van de landhuizen op een terp zal het ook niet ruimtelijk ondergeschikt worden in het geheel.

 

Inrichtingselementen

De volgende elementen komen in beide landgoederen terug. Het doel is om zo een groot geheel te creëren, het landgoed aantrekkelijker te maken en de biodiversiteit te versterken.

  • Bosschage: bos, bosmantel, struwelen, hagen en takkenrillen.
  • Bomen & Zichtlijnen: boomgaard, zichtlijnen en solitaire bomen.
  • Waterpartijen & Weides: watergangen, vijvers, oeverbeplanting, bloem- en kruidenrijk grasland en weides met paarden.
  • Koetshuis/theeschenkerij
  • Stinzen & Voedsel: stinzenbosjes en voedselbos
  • Paardenverblijf: rijhal, stallen, stampmolen, paddocks en weides voor het houden en trainen van paarden.
  • Infrastructuur: grid, centrale weg, looppad.

 

 

Wil je nog meer lezen over het landgoed?

Download hier het inrichtings- en beheersplan van Landgoed Welleroord en Landgoed Wellerwaard.